l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
 
 
 
     
 
 
 
     
   
 
     
   
   
 
     
 
 
 
 
     
   
 
     
 
 
 
         
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯภาค ก
ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯภาค ก
สอบสัมภาษณ์ ภาค ข ตำแหน่ง เวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ตั้งเวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่
07 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 31 ] คน    
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
สหกรณ์จะสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ภาค ก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในวันที่ 6 ก.8. 58 ณ สนง.สหกรณ์ฯ (สำนักงานใหญ่
02 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 93 ] คน    
รับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ประจำปี  2558
รับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2558
16 มิ.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 122 ] คน    
การให้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง
การให้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง
เพื่อไปชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอค./สส.ชสอ./เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม/เบี้ยประกันพิทักษ์สินเชื่อ และ เงินวางหลักปร
16 มิ.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 144 ] คน    
รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 15 – 30 มิ.ย. 58 ในวัน และเวลาทำการ
15 มิ.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 480 ] คน    
การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ไม่มีสัญญาเงินกู้ ให้นำเงินสดไปชำระเบี้ยที่สหกรณ์ฯ ทั้ง 2 แห่ง ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558
03 มิ.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 133 ] คน    
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เมื่อวันที่ 22 - 24 พ.ค. 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (Organinzation Development) พร้อมท
28 พ.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 117 ] คน    
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
ศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
เมื่อวันที่ 15 – 17 พ.ค. 58 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผ
28 พ.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 122 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58 [201] 22 เม.ย. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [320] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [423] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [463] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [397] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [383] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [385] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [399] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [149] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ม.ค. 58 [209] 11 มี.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [247] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [302] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [378] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [332] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [339] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [341] 09 พ.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [160] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [286] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [313] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [349] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [338] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [333] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [332] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [357] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
สาระจาก โต๊ะประชุม ก.พ.58 [319] 16 มี.ค. 2558
สารจากประธาน ก.พ.58 [272] 16 มี.ค. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ ก.พ.58 [359] 16 มี.ค. 2558
รายงานประจำเดือน ก.พ.58 [242] 16 มี.ค. 2558
มุมผู้ตรวจ ก.พ.58 [269] 16 มี.ค. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ ก.พ.58 [278] 16 มี.ค. 2558
บทบรรณาธิการ [304] 26 ก.พ. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ [243] 26 ก.พ. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 1537 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 463 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 408 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 464 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 453 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 622 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 422 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 342 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 314 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 400 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 449 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 376 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 488 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 386 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอสวัสดิการ มงคลสมรส - มีทายาทใหม่ - ครองโสดครบ 60 ปี [ 193 ] 31 มี.ค. 2558
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 301 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 792 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 405 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 1138 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 803 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 857 ] 18 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 131 ] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 218 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 262 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 344 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 302 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 297 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 282 ] 25 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 423 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 357 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 419 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 369 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 405 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 449 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 401 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 362 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 311 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก [ 329 ] 13 ม.ค. 2558
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 161 คน]
 วันที่  22 เม.ย. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 326 คน]
 วันที่  10 ก.พ. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 270 คน]
 วันที่  23 ม.ค. 2558
   
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 376 คน ] 
วันที่  11 ธ.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 457 คน ] 
วันที่  16 ต.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
[ ผู้อ่าน 528 คน ] 
วันที่  15 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลัก
ให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก
เช่น 1234567890123
 
 
 
 


วันนี้ 08 ก.ค. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 31 คน

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 539 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1125 Week
»   เดือนนี้ 3092 Month
»   ปีนี้ 47296 Year
»   รวมทั้งหมด 47296 Total
Record: 667 (25.06.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com