l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
 
 
 
     
   
 
     
 
 
     
 
 
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
     
     
 
     
   
 
     
 
 
 
         
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
มอบทุนนักเรียนด้อยโอกาสและทุนบุตรสมาชิก
มอบทุนนักเรียนด้อยโอกาสและทุนบุตรสมาชิก
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 58 ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนหน่วยงานที่คัดเลื
23 ก.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 76 ] คน    
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของสหกรณ์ออมท
23 ก.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 67 ] คน    
เปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบ ประจำปี 2559-2560
เปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบ ประจำปี 2559-2560
ขอยกเลิกเนื่องจากเปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนที่ 10 มารวมกับหน่วยลงคะแนนที่ 9
22 ก.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 154 ] คน    
ยกเลิกหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  ประจำปี  2559
ยกเลิกหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2559
สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอพรานกระต่าย เนื่องจากสมาชิกถอนใบสมัคร เหลือตามจำนวนผู้แทนสมาชิก
22 ก.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 136 ] คน    
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ   ชุดที่ 58  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
22 ก.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 190 ] คน    
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58  ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  ประจำปี 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี
22 ก.ย. 2558   ผู้อ่าน [ 163 ] คน    
สอ.ครูร้อยเอ็ดขอศึกษาดูงาน
สอ.ครูร้อยเอ็ดขอศึกษาดูงาน
นายสุนทร อนุเพชร รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ผู้จัดการและคณะเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จ
19 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 113 ] คน    
พิจารณาวาระเงินกู้
พิจารณาวาระเงินกู้
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 58 คณะกรรมการเงินกู้ นำโดย นายดำรงค์ เฉยปัญญา ประธานกรรมการเงินกู้ ได้จัดประชุมประจำเดือน สิงหา
14 ส.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 147 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58 [390] 22 เม.ย. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [467] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [606] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [614] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [549] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [529] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [532] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [545] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 มิถุนายน 58 [196] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [319] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ม.ค. 58 [355] 11 มี.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [381] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [439] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [509] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [473] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [472] 12 มิ.ย. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 มิถุนายน 58 [144] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [310] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [425] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [453] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [482] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [476] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [466] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [463] 09 พ.ค. 2557
 
 
 
 
สหกรณ์ไขข้อของใจ [189] 26 ส.ค. 2558
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [205] 14 ส.ค. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ [202] 14 ส.ค. 2558
มุมมองผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [185] 14 ส.ค. 2558
สาระจากโต๊ะประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [191] 14 ส.ค. 2558
สารจากประธาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [179] 14 ส.ค. 2558
สารจากประธาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 [138] 24 ก.ค. 2558
สาระจาก โต๊ะประชุม ก.พ.58 [501] 16 มี.ค. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 1884 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 624 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 549 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 613 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 594 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 811 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 591 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 475 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 446 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 550 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 590 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 514 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 671 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 539 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง [ 217 ] 15 ก.ค. 2558
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 449 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 997 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 550 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 1551 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 1091 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้ฉุกเฉิน [ 1000 ] 18 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 [ 124 ] 13 ส.ค. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 274 ] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 346 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 392 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 476 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 426 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 421 ] 19 ก.ย. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 566 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 494 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 563 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 504 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 552 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 598 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 536 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 26-2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 [ 105 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 25-2558 การขยายวันที่เปิดรับสมัครโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรสยได้ ประจำปี 2558 [ 98 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 20-2558 การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด [ 90 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศีี่ 18-2558 รับสมัครสมาชิกเข้าโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 83 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 14-2558 รับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 [ 93 ] 27 ส.ค. 2558
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 520 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 460 ] 20 ก.พ. 2558
 
 
 

 ขายที่ดินสมาชิกสหกรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ขายที่ดินสมาชิกสหกรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
[ ผู้อ่าน 500 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขาอาคารพานิชย์สมาชิกสหกรณ์
ขาอาคารพานิชย์สมาชิกสหกรณ์
[ ผู้อ่าน 602 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์
ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์
[ ผู้อ่าน 936 คน]
 วันที่  11 ส.ค. 2558
   
 ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์ฯ
ขายบ้านสมาชิกสหกรณ์ฯ
[ ผู้อ่าน 922 คน ] 
วันที่  11 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[ ผู้อ่าน 164 คน]
 วันที่  13 ส.ค. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
[ ผู้อ่าน 151 คน]
 วันที่  24 ก.ค. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 300 คน]
 วันที่  22 เม.ย. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 467 คน ] 
วันที่  10 ก.พ. 2558
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 397 คน ] 
วันที่  23 ม.ค. 2558
 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 523 คน ] 
วันที่  11 ธ.ค. 2557
 
 
 
 
    
   
   
 
     
   
 
     
   
 
     
   
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลัก
ให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก
เช่น 1234567890123
 
 
 
 


วันนี้ 10 ต.ค. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 35 คน

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 149 Today
»   เมื่อวานนี้ 245 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1768 Week
»   เดือนนี้ 3250 Month
»   ปีนี้ 23704 Year
»   รวมทั้งหมด 23704 Total
Record: 623 (19.08.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp.in.th@gmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com