l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
มีความมั่นคง ซื่อตรงในบริการ บริหารเพื่อเพื่อนครู
     
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
   
   
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
   
 
     
   
 
 
     
 
 
 
         
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลักให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
 
 
ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการ
ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้กำหนดจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ “นักสหกรณ์มืออาชีพ” ให้แก่คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมกา
28 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 12 ] คน    
ให้การต้อนรับ สอ.ครูสุโขทัย
ให้การต้อนรับ สอ.ครูสุโขทัย
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 58 นายสุนทร อนุเพชร รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และ นางมลชลีณา กิตต
28 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 11 ] คน    
รับสมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
รับสมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
เริ่มสมัคร 27 ก.ค. -14 ส.ค. 58 , ค่าสมัคร 100 บาท, อบรม วันที่ 22 ส.ค.58
22 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 62 ] คน    
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 นำโดย ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ จัดประชุมประจำเดือน ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าร่
16 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 50 ] คน    
จัดกิจกรรมของผู้แทนสมาชิก
จัดกิจกรรมของผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด นำผู้แทนสมาชิก อ.คลองขลุง, อ.คลอ
16 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 45 ] คน    
อำนวยการประชุมประจำเดือน
อำนวยการประชุมประจำเดือน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำเดือนเพื่อรับทราบและพิจารณา
16 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 44 ] คน    
ร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจ
ร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจ
นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ร่วมประชุมประจำเดือนกับผู้แทนสมาชิกข้าราชการบำนาญ อ.เม
13 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 54 ] คน    
เงินกู้ประชุมพิจารณาประจำเดือน
เงินกู้ประชุมพิจารณาประจำเดือน
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 58 คณะกรรมการเงินกู้ นำโดย นายดำรงค์ เฉยปัญญา ประธานกรรมการเงินกู้ ได้จัดประชุมประจำเดือน กรกฎา
13 ก.ค. 2558   ผู้อ่าน [ 59 ] คน    
 
 
 
 
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58 [255] 22 เม.ย. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนธันวาคม 2557 [351] 12 ก.พ. 2558
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) 1 ม.ค. ถึง 31 ต.ค. 2557 [461] 17 ธ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [501] 16 ต.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [437] 25 ก.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนเมษายน 57 [422] 10 มิ.ย. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนมีนาคม 57 [420] 08 พ.ค. 2557
รายการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ (สสก.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 [433] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [194] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ม.ค. 58 [242] 11 มี.ค. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [275] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [336] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [410] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [363] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [370] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [371] 09 พ.ค. 2557
 
 
 
 
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 58 [200] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ธ.ค. 57 [321] 09 ก.พ. 2558
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ต.ค. 57 [344] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 ก.ค. 57 [380] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31 พ.ค. 57 [370] 25 ก.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 30 เม.ย. 57 [364] 12 มิ.ย. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 31มี.ค. 57 [360] 09 พ.ค. 2557
รายงานกิจการศูนย์ประสานงานสอ.ครูกำแพงเพชร ณ 28 ก.พ. 57 [390] 18 มี.ค. 2557
 
 
 
 
สารจากประธาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 [17] 24 ก.ค. 2558
สาระจาก โต๊ะประชุม ก.พ.58 [381] 16 มี.ค. 2558
สารจากประธาน ก.พ.58 [330] 16 มี.ค. 2558
ข่าวจากคณะกรรมการเงินกู้ ก.พ.58 [424] 16 มี.ค. 2558
รายงานประจำเดือน ก.พ.58 [297] 16 มี.ค. 2558
มุมผู้ตรวจ ก.พ.58 [327] 16 มี.ค. 2558
สหกรณ์ไขข้อข้องใจ ก.พ.58 [342] 16 มี.ค. 2558
บทบรรณาธิการ [356] 26 ก.พ. 2558
 
 
 

 
41.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 (ยกร่างใหม่) [ 1612 ] 05 มี.ค. 2556
ข้อบังคับแก้ไข [ 495 ] 12 ก.พ. 2556
มติคณะกรรมการ ชุดที่ 55 [ 441 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.พ.ศ.2555 [ 497 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบฯ การให้ห้องประชุม แก้ไข 2ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 (แก้ไข) ฉบับ 3 2554 [ 486 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 661 ] 12 ก.พ. 2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2555 [ 454 ] 12 ก.พ. 2556
 
 
 

 
จุดเด่นผลการดำเนินการ 2556 [ 372 ] 12 ธ.ค. 2556
โครงสร้างการบริหารงานสอ.ครู กพ. [ 344 ] 12 ธ.ค. 2556
ขั้นตอนการรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค./สส.ชสอ. [ 428 ] 23 ก.ค. 2556
แจ้งการใส่รูปสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร [ 480 ] 01 เม.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเปิดระบบอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกทุกท่าน [ 406 ] 01 เม.ย. 2556
วิธีคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน [ 520 ] 14 พ.ย. 2555
จริงหรือ?ไทยส่งออกน้ำมันดิบมา 13 ปี อเมริการับน้ำมันดิบจากไทย กลั่นและขายหน้าปั๊มต่ำกว่าไทย 10 กว่าบาท [ 418 ] 31 ส.ค. 2555
 
 
 

 
ใบคำขอหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง [ 56 ] 15 ก.ค. 2558
ใบคำขอสวัสดิการ มงคลสมรส - มีทายาทใหม่ - ครองโสดครบ 60 ปี [ 232 ] 31 มี.ค. 2558
แบบทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.๑-๐๑ [ 336 ] 13 ม.ค. 2558
ใบคำขอกู้ปันผล [ 844 ] 03 ธ.ค. 2557
ใบคำขอกู้งานมงคล-อวมงคล [ 445 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สามัญ [ 1272 ] 18 พ.ย. 2557
ใบคำขอกู้สวัสดิการ [ 868 ] 18 พ.ย. 2557
 
 
 

 
รายงานกิจการประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 163 ] 22 เม.ย. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 245 ] 12 ก.พ. 2558
รายงานกิจการประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 293 ] 17 ธ.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 374 ] 28 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 330 ] 16 ต.ค. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 326 ] 19 ก.ย. 2557
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 313 ] 25 ก.ค. 2557
 
 
 

 
ชาจริงๆแล้ว ดีกว่าน้ำ [ 457 ] 09 พ.ค. 2557
สารพฤกษเคมีที่พบได้ในผลไม้ไทย [ 391 ] 21 เม.ย. 2557
9 ข้อดีชองการดืื่มกาแฟอย่างเหมาะสม [ 455 ] 16 เม.ย. 2557
ประโยชน์ของเปลือกมะนาวและเปลือกส้ม [ 401 ] 16 เม.ย. 2557
ทฤษฎีการอมเงิน [ 437 ] 16 เม.ย. 2557
4 เทคนิคออมเงินง่ายๆ [ 487 ] 16 เม.ย. 2557
อดอาหารเช้า อันตรายกว่าแค่หิว [ 437 ] 16 เม.ย. 2557
 
 
 

 
ประกาศที่ 4-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงิน สามัญสวัสดิการ ช าระคืนกองทุน กบข. [ 401 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 3-2558 เรื่อง เพิ่มเงินกู้ยืมในสัญญา [ 346 ] 20 ก.พ. 2558
ประกาศที่ 1-2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินฝากจากสมาชิก [ 360 ] 13 ม.ค. 2558
 
 
 

 
 
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
[ ผู้อ่าน 34 คน]
 วันที่  24 ก.ค. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน มีนาคม 2558
[ ผู้อ่าน 203 คน]
 วันที่  22 เม.ย. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2558
[ ผู้อ่าน 359 คน]
 วันที่  10 ก.พ. 2558
   
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
[ ผู้อ่าน 297 คน ] 
วันที่  23 ม.ค. 2558
 
 วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุล
[ ผู้อ่าน 405 คน ] 
วันที่  11 ธ.ค. 2557
 
 จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน กันยายน 2557
[ ผู้อ่าน 487 คน ] 
วันที่  16 ต.ค. 2557
 
 
 
 
     
   
 
     
   
 
     
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* user : รหัสสมาชิก 6 หลัก
ให้ใส่ 0 นำหน้า เช่น 099999
* pass : บัตรประชาชน 13 หลัก
เช่น 1234567890123
 
 
 
 


วันนี้ 31 ก.ค. 2558
คนเกิดวันนี้ จำนวน 22 คน

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
Ad Visitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 62 Today
»   เมื่อวานนี้ 307 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1869 Week
»   เดือนนี้ 12433 Month
»   ปีนี้ 56637 Year
»   รวมทั้งหมด 56637 Total
Record: 667 (25.06.2015)
( Counter 10-02-2013 )
QR Code

www.coopkpp.in.th
 
 
 
 
 
 
© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ สาขาใหญ่ 055-711115
สาขาคลองขลุง
055-781881 Fax 055-781767   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com