สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

Ashiyane Digital security Team ~~~~~~~~~~~hackfans~~~~~~~~~~~~~ Ashiyane Digital security Team

Ashiyane Digital security Team ~~~~~~~~~~~hackfans~~~~~~~~~~~~~ Ashiyane Digital security Team

17 มกราคม 2560 63

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประสานงานประจำอำเภอ ประจำปี 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาจ้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาคลองขลุง 30 ธ.ค. 59 ปฏิบัติหน้าที่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

17 มกราคม 2560 148

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงาน ประจำปี 2560

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานฯ ดังต่อไปนี้

5 มกราคม 2560 130

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.-สส.ชสอ. ปี 2560

ตรวจสอบรายชื่อการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สสอค.-สส.ชสอ. ปี 2560

5 มกราคม 2560 245

เปิดให้สมาชิกสหกรณ์ฯกู้เงินปันผลประจำปี 2560

กู้เงินปันผลประจำปี 2560 ได้แล้ว เริ่มกู้ 7 ธันวาคม 2559 กู้ได้ 80% ของเงินปันผลปีที่ผ่านมา

5 มกราคม 2560 331

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

17 กันยายน 2559 186

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 279

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 265

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

7 สิงหาคม 2559 1213

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

29 กุมภาพันธ์ 2559 464

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 250

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 317

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 323

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 237

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

29 กุมภาพันธ์ 2559 331

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

29 กุมภาพันธ์ 2559 239

dadadada

dadadadadadadad

15 มกราคม 2560 3

dadad

dadada

15 มกราคม 2560 3

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กิจกรรมล่าสุด
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559
ใบเสร็จประจำเดือนพฤษภาคม
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 พฤษภาคม 2559

14 รายการลดหย่อนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน

วันนี้เรามาตรวจสอบดูว่า “ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือน” นั้นมีอะไรบ้าง จะได้ลดหย่อนถูกวิธีและครบถ้วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่เราควรได้

29 กรกฎาคม 2559 979

คำศัพท์ที่ควรเข้าใจในการทำประกัน

เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจศัพท์แสงในการทำประกันกันมากขึ้น จะได้ไม่ต้องมานั่งแปลเวลาเราพูดถึงประกัน หรือเวลาอ่านกรมธรรม์กันนะครับ

1 มีนาคม 2559 256

แนวทางสร้างรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนโดยไม่ต้องทำงาน

จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน ทำให้คิดว่าน่าจะรวมสุดยอดวิธีออมเงินเด็ดๆไว้ในบทความเดียวกัน

1 มีนาคม 2559 1249

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 436

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 330

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 436

ต้องการมอบอำนาจให้คนอื่นไปยื่นไปลาออก 16 มกราคม 2560
เกด | 115.87.129.144 7 | 0

กู้สวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 10 มกราคม 2560
Preecha | 106.0.210.206 34 | 0

สอบถาม 9 มกราคม 2560
รริชา | 223.207.241.128 24 | 0

การโอนทุนเรือนหุ้น 16 ธันวาคม 2559
จันทร์ | 183.88.83.41 43 | 1

ข้อมูลการเป็นสมาชิกไม่ถูกต้อง 10 พฤศจิกายน 2559
นายพูลศักดิ์ | 171.4.243.58 45 | 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 6.25
สามัญหุ้น 6.25
สามัญรายวัน 6.25
สามัญสวัสดิการ 6.25
สามัญประนอมหนี้ 6.50
กู้พิเศษ 6.25
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 18 มกราคม 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 38 คน
000084 น.ส. งามพิศ  ทองอยู่
001888 นาย ประพาฬ  โพธิ์พุทธ
002289 นาย สมบูรณ์  สง่างาม
002776 นาง บรรจง  คงบุญ
003116 นาย อานัติ  ไชยชนะ
004880 นาง วิมล  หาระคุณ
006286 นาย สมพงษ์  สุรเดช
006859 นาย ยวง  กรอยสระน้อย
006967 นาง วาสนา  พึ่งสุข
006995 นาย องอาจ  อ่อนฤทธิ์
007043 นาย ณรงค์  เกี้ยวเกิด
007057 นาง สำอางค์  วัชรพัฒนกุล
008871 น.ส. จงกล  คำสุข
008920 นาง พรรณนิภา  มุสิกุล
009204 นาง ชัชฏาภา  เจริญวัย
012661 นาง นวลจันทร์  มณีเขียว
013410 นาง รัชนี  สุดใจ
014010 น.ส. นุชรินทร์  รอดน้อย
014222 นาง ปางทิพย์  วงษ์ถาวร
014390 นาง จันทร์ทา  เป็งยาวงค์
014643 นาง ผกามาศ  บุตรสนาม
015048 น.ส. ณภาวดี  วันนู
016568 นาย ศุภกิจ  คงเพชรศักดิ์
016853 นาง สุวัฒนี  บุญแผ่ผล
016909 นาง อำพรรณ  วงศ์พิพันธ์
017203 น.ส. ยุพดี  เวทการ
017470 น.ส. สาวิตรี  ศิริเวิน
018207 น.ส. สายใจ  บดีรัฐ
018480 น.ส. อัจฉรานันท์  เทียนทองดี
สA0443 นาง ธิดา  อุยานุกิจกูล
สA1238 นาง วิไลพร  หล้าหาญ
สA1774 ว่าที่ร.ต. ธีระพล  เพชรพิพัฒน์
สA1818 นาง สร้อยฟ้า  นุชวงษ์
สA1925 นาง กิติภรณ์   จงมีความสุข
สA2034 น.ส. จิดาภา  สมิงภาใหญ่
สA2035 นาง อมรทิพย์  เจียรนัยกุลกนก
สA2045 นาง อำพร  มูลทรัพย์
สA2504 น.ส. สมลักษณ์  วิริยจารี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.54

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.57

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.51
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 54.211.249.219
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 281
เดือนนี้ 3,633
เดือนที่แล้ว 9,095
ปีนี้ 3,633
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร