l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl

มอบเงินสนับสนุน

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ อนุมัติเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61 ของสพป.กำแพงเพชร เขต 1  และสปพ.กำแพงเพชร เขต 2 นางมลชลีณา กิตติขจร พร้อมนายตลับ  เพชรรัตน์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการฯ เป็นตัวแทนมอบเงิน โดยมีรองผู้อำนวยการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 (นายทินกร  หมวกแก้ว) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายประจักษ์ ศรสาลี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ สพป.กพ. เขต 1 นายอนันต์  จินดาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ ฯ สพป.กพ.เขต1 และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 54 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กำแพงเพชร จำกัด สำนักงานใหญ่ 

 
จำนวนคนอ่าน [ 978 ] คน
 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com