l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
 
ให้ความรู้สหกรณ์ฯกับกลุ่มครู อ.ไทรงาม
ให้ความรู้สหกรณ์ฯกับกลุ่มครู อ.ไทรงาม
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการและนางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ ร่วมอบรมและให้ความรู้
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
กู้สามัญชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
กู้สามัญชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
ช่วยเหลือสมาชิกโดยการรวมหนี้
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สอ.ครูสาขาคลองขลุง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สอ.ครูสาขาคลองขลุง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สาขาคลองขลุง ร่วมโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน โดยการปลูกต้นไม้เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะและสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนและสอบชิงทุน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนและสอบชิงทุน
วันสอบ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบ โรงเรียนวัชรวิทยา
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
กำหนดหลักเกณฑ์กองทุนค้ำประกันเงินกู้ยืม
กำหนดหลักเกณฑ์กองทุนค้ำประกันเงินกู้ยืม
เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ค้ำ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืม
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
ขั้นตอนดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ขั้นตอนดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลต่างๆของสมาชิก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
พบปะแกนนำข้าราชการบำนาญ
พบปะแกนนำข้าราชการบำนาญ
พบปะแลกเปลียนข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำมาใช้เพือประโยชน์ของสหกรณ์
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ลงนามสัญญากับบริษัทประกันชีวิต
ลงนามสัญญากับบริษัทประกันชีวิต
สอ.ครูกำแพงเพชร ลงนามในสัญญากับบริษัท เอส จี เอ ไลท์ โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
ขยายวงเงินกู้ช่วยเพื่อนสมาชิก
ขยายวงเงินกู้ช่วยเพื่อนสมาชิก
ขยายวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่ง 180 งวด
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
จัดโครงการอบรมผลงานทางวิชาการให้กับสมาชิก
จัดโครงการอบรมผลงานทางวิชาการให้กับสมาชิก
สหกรณ์จัดอบรมผลงานทางวิชาการให้แสมาชิก เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
กำหนดวันอบรมผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้อบรม
กำหนดวันอบรมผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้อบรม
กำหนดวันอบรมผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้อบรม วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
เพิ่มวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท
เพิ่มวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท
สหกรณ์ฯเพิ่มวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท อ่านหลักเกณฑ์>>
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้สมาชิก
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้สมาชิก
จัดทำซีดีรอมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แจกสมาชิกสหกรณ์ฯ
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส
โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส
สหกรณ์ฯจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
บริการให้เช่าสถานที่(ห้องประชุม)
บริการให้เช่าสถานที่(ห้องประชุม)
สหกรณ์ฯบริการให้เช่าสถานที่(ห้องประชุม) จัดประชุมราคาถูก
ผู้อ่าน [ 523 ] คน
ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือสมาชิก
ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือสมาชิก

ผู้อ่าน [ 124 ] คน
สอ.ครูกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรายงานกิจการประจำปี
สอ.ครูกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรายงานกิจการประจำปี

ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ผู้จัดการสอ.ครูกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ผู้จัดการสอ.ครูกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
นางมลชลีณา กิตติขจร ผจก.สอ.ครูกพ. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2552
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
มาเยี่ยมเยือน
มาเยี่ยมเยือน
เหรัญญิก กรรมการ ผู้จัดการสอ.ครูนครสวรรค์ มาเยี่ยมเยือน
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
สหกรณ์จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาส
สหกรณ์จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาส
สหกรณ์จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาส
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
มาเยี่ยมเยือน
มาเยี่ยมเยือน
สอ.ครูสุรินทร์ มาเยี่ยมเยือนและเยี่ยมชมระบบการทำงานสอ.ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน 2552 ณ สหกรณ์ฯสาขากำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
มอบงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯกรณีเสียชีวิต
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
รับเงินกู้-ชำระหนี้ไม่ให้เสียสิทธิ
รับเงินกู้-ชำระหนี้ไม่ให้เสียสิทธิ
ชำระหนี้ฉุกเฉินไม่ให้หักสิ้นเดือนมิถุนายน มาชำระภายวันที่ 2 มิถุนายน 2552
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์
เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์
การเกิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 600 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com