l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
 
มาเยี่ยมเยือน
มาเยี่ยมเยือน
สอ.ครูสุรินทร์ มาเยี่ยมเยือนและเยี่ยมชมระบบการทำงานสอ.ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน 2552 ณ สหกรณ์ฯสาขากำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
มอบงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯกรณีเสียชีวิต
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
รับเงินกู้-ชำระหนี้ไม่ให้เสียสิทธิ
รับเงินกู้-ชำระหนี้ไม่ให้เสียสิทธิ
ชำระหนี้ฉุกเฉินไม่ให้หักสิ้นเดือนมิถุนายน มาชำระภายวันที่ 2 มิถุนายน 2552
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์
เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์
การเกิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 719 ] คน
รับคืนเงินรอตรวจสอบ
รับคืนเงินรอตรวจสอบ
สหกรณ์ฯแจ้งสมาชิกรับคืนเงินรอตรวจสอบ
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในการบริหารรอบ 6 เดือน
แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในการบริหารรอบ 6 เดือน
แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวสำหรับสมาชิกบำนาญทุกท่าน
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
ขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์

ผู้อ่าน [ 139 ] คน
พ.ร.บ.สหกรณ์ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้
พ.ร.บ.สหกรณ์ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้
ทำพรบ.กับสหกรณ์ฯสมาชิกรับประโยชน์สูงสุดทันที
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
แวะเยี่ยมเยือน
แวะเยี่ยมเยือน
พล.ต.ต.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้สมัครกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์แวะเยี่ยมเยือนชมกิจการสอ.ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
หลายสหกรณ์ฯขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
หลายสหกรณ์ฯขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอื่นๆ ขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมในด้านระบบปฏิบัติการการบริหารจัดการภายใน
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
ประกาศลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)ลาออก
ประกาศลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)ลาออก
นายภูษิต คำหล้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทังส้นกับสหกณ์ฯ
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรศึกษาดูงานที่ระยอง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรศึกษาดูงานที่ระยอง
สอ.ครูกำแพงเพชรศึกษาดูงานที่สอ.ครูระยอง เมื่อ 16-18 พฤษภาคม 52
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
สหกรณ์ฯเพิ่มทุน 3,700 กว่าล้านบาท
สหกรณ์ฯเพิ่มทุน 3,700 กว่าล้านบาท
สหกรณ์ฯสร้างควมมั่นคงด้วยการเพิ่มทุน
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
สหกรณ์ฯช่วยลดภาระและเพิ่มค่าใช้จ่ายให้สมาชิก
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
สรุปผลการดำเนินไตรมาส1
สรุปผลการดำเนินไตรมาส1
สรุปผลการดำเนินไตรมาส1 โดยผู้จัดการมลชลีณา กิตติขจร
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุงศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุงศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 สอ.ครูพัทลุง ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนสอ.ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยศึกษาดูงานออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยศึกษาดูงานออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 สอ.ครูสุโขทัยให้เกียรติมาศึกษาดูงานที่สอ.ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
สหกรณ์ฯช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน
สหกรณ์ฯช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน
สหกรณ์ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการค้ำประกันของสมาชิก
ผู้อ่าน [ 353 ] คน
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ศึกษาดูงานระบบการจัดการภายในสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ศึกษาดูงานระบบการจัดการภายในสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการภายใน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร รับทำ พ.ร.บ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร รับทำ พ.ร.บ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร รับทำ พ.ร.บ. รับส่วนลด 30%
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ประกาศ สหกรณ์ ฯ เรื่อง การถือบัตรสมาชิกสหกรณ์
ประกาศ สหกรณ์ ฯ เรื่อง การถือบัตรสมาชิกสหกรณ์
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เรื่อง การถือบัตรสมาชิกสหกรณ์
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยแวะเยี่ยมเยือนสหกรณ์
ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยแวะเยี่ยมเยือนสหกรณ์
นายเฉลิมพล ดุลยสัมพันธ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์แวะเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
26 มีนาคม 2552 สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับเทคอนกรีตและรางระบายน้ำ
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับเทคอนกรีตและรางระบายน้ำ
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับเทคอนกรีตและรางระบายน้ำ 7 เม.ย. 2552 ถึง 20 เม.ย. 2552
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com