l หน้าแรก l โครงสร้างการบริหารงานl เจ้าหน้าที่สาขาสำนักงานใหญ่l เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุงl
 
ขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์
ขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์

ผู้อ่าน [ 79 ] คน
พ.ร.บ.สหกรณ์ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้
พ.ร.บ.สหกรณ์ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้
ทำพรบ.กับสหกรณ์ฯสมาชิกรับประโยชน์สูงสุดทันที
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
แวะเยี่ยมเยือน
แวะเยี่ยมเยือน
พล.ต.ต.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้สมัครกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์แวะเยี่ยมเยือนชมกิจการสอ.ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
หลายสหกรณ์ฯขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
หลายสหกรณ์ฯขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอื่นๆ ขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมในด้านระบบปฏิบัติการการบริหารจัดการภายใน
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
ประกาศลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)ลาออก
ประกาศลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)ลาออก
นายภูษิต คำหล้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทังส้นกับสหกณ์ฯ
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรศึกษาดูงานที่ระยอง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรศึกษาดูงานที่ระยอง
สอ.ครูกำแพงเพชรศึกษาดูงานที่สอ.ครูระยอง เมื่อ 16-18 พฤษภาคม 52
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สหกรณ์ฯเพิ่มทุน 3,700 กว่าล้านบาท
สหกรณ์ฯเพิ่มทุน 3,700 กว่าล้านบาท
สหกรณ์ฯสร้างควมมั่นคงด้วยการเพิ่มทุน
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
สหกรณ์ฯช่วยลดภาระและเพิ่มค่าใช้จ่ายให้สมาชิก
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สรุปผลการดำเนินไตรมาส1
สรุปผลการดำเนินไตรมาส1
สรุปผลการดำเนินไตรมาส1 โดยผู้จัดการมลชลีณา กิตติขจร
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุงศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุงศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 สอ.ครูพัทลุง ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนสอ.ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยศึกษาดูงานออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยศึกษาดูงานออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 สอ.ครูสุโขทัยให้เกียรติมาศึกษาดูงานที่สอ.ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
สหกรณ์ฯช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน
สหกรณ์ฯช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน
สหกรณ์ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการค้ำประกันของสมาชิก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ศึกษาดูงานระบบการจัดการภายในสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ศึกษาดูงานระบบการจัดการภายในสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการภายใน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร รับทำ พ.ร.บ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร รับทำ พ.ร.บ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร รับทำ พ.ร.บ. รับส่วนลด 30%
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ประกาศ สหกรณ์ ฯ เรื่อง การถือบัตรสมาชิกสหกรณ์
ประกาศ สหกรณ์ ฯ เรื่อง การถือบัตรสมาชิกสหกรณ์
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เรื่อง การถือบัตรสมาชิกสหกรณ์
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยแวะเยี่ยมเยือนสหกรณ์
ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยแวะเยี่ยมเยือนสหกรณ์
นายเฉลิมพล ดุลยสัมพันธ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์แวะเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
26 มีนาคม 2552 สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับเทคอนกรีตและรางระบายน้ำ
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับเทคอนกรีตและรางระบายน้ำ
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับเทคอนกรีตและรางระบายน้ำ 7 เม.ย. 2552 ถึง 20 เม.ย. 2552
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ที่ 6/2552
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สอ.ครูแพร่เข้าเยี่ยมชมกิจการ
สอ.ครูแพร่เข้าเยี่ยมชมกิจการ

ผู้อ่าน [ 99 ] คน
สอ.ครูกำแพงเพชร รับทำ พรบ.
สอ.ครูกำแพงเพชร รับทำ พรบ.

ผู้อ่าน [ 89 ] คน
ขายด่วน  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง !
ขายด่วน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง !

ผู้อ่าน [ 166 ] คน
สอ.ครูกำแพงเพชรได้รับโล่เกียรติคุณ
สอ.ครูกำแพงเพชรได้รับโล่เกียรติคุณ

ผู้อ่าน [ 100 ] คน
งานแสดงมุทิตาจิต
งานแสดงมุทิตาจิต

ผู้อ่าน [ 121 ] คน


ผู้อ่าน [ 141 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com