l หน้าแรก l คณะกรรมการอำนวยการ l คณะกรรมการเงินกู้ l คณะกรรมการศึกษา l เจ้าหน้าที่ สนง.ใหญ่l เจ้าหน้าที่ สาขาคลองคลุงl
 
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
สหกรณ์ประกาสผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านเกณฑ์ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00- 16.30 น. นี้
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ผู้จัดการ.... ไขข้อข้องใจ
ผู้จัดการ.... ไขข้อข้องใจ
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ไขข้อข้องใจ นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
จดหมายข่าว...สารจากประธาน
จดหมายข่าว...สารจากประธาน
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2555 สารจากประธาน นายสมพล ตันติสันติสม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สารจากประธาน ... ประจำเดือนสิงหาคม
สารจากประธาน ... ประจำเดือนสิงหาคม
เลื่อน การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จากวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และประกาศผลสอบคัดเลือก จากวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ตามที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤษภาคม 2555 นั้น ขอประกาศรายชื่อ ดังนี้
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านการเข้าดูข้อมูลสมาชิก
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านการเข้าดูข้อมูลสมาชิก
สมาชิกสอ.ครูกพ.สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของท่าน เพื่อป้องกันการเข้าชมของผู้ไม่พึงประสงค์ โดยสามารถแก้ไขได้ง่ายๆดังนี้
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประชาสัมพันธ์)
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประชาสัมพันธ์)
สมัครเจ้าหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,880 บาท โดยดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และพิจารณาสอบคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
สอ.ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกทั่วไป วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สายที่ 1 สอ.ครูระยอง จำกัด สายที่ 2 สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด สายที่ 3 สอ.ครูตราด จำกัด
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
สอ.ครู กำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูฉะเชิงเทรา
สอ.ครู กำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูฉะเชิงเทรา
คณะกรรมการพร้อมด้วย นางมลชลีณา กิตติขจร และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
โครงการสัมมนาสมาชิกเข้าใหม่
โครงการสัมมนาสมาชิกเข้าใหม่
ดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร (สำนักงานใหญ่)
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมฌาปนกิจฯ
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมฌาปนกิจฯ
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ไขข้อข้องใจ ประจำเดือนมีนาคม
ไขข้อข้องใจ ประจำเดือนมีนาคม
ไขข้อของใจประจำเดือนมีนาคม โดยผู้จัดการมลชลีณา กิตติขจร
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สารจากประธาน ประจำเดือนมีนาคม
สารจากประธาน ประจำเดือนมีนาคม
สารจากประธาน .... จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
เพิ่มหนี้เงินกู้สวัสดิการ 200,000 เพื่อนำไปชำระเบี้ยประกัน
เพิ่มหนี้เงินกู้สวัสดิการ 200,000 เพื่อนำไปชำระเบี้ยประกัน
สหกรณ์ฯเพิ่มหนี้จากในรายสมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้สวัสดิการ 200,000 เพื่อนำไปชำระเบี้ยประกันชีวิต ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 อัตราค่าเบี้ยประกัน 655 บาท / วงเงินกู้ 100,000 บาท ยอดหนี้ที่เพิ่มจะแสดงเป็นปัจจุบันในใบเสร็จประจำเดือนเมษายน
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ตารางการส่งชำระหนี้ 330 งวด
ตารางการส่งชำระหนี้ 330 งวด
ตารางการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 330 งวด
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
ประมวลภาพสหกรณ์ฯสัญจรพบเพื่อนสมาชิก
ประมวลภาพสหกรณ์ฯสัญจรพบเพื่อนสมาชิก
โครงการสัญจรพบเพื่อนสมาชิกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง แสะเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำโดยนายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 10 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส จ.แพร่
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
โครงการสหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
โครงการสหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก
เพื่อชี้แจง สร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ดี ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิก และเพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการจากเพื่อนสมาชิก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ขั้นตอนการเข้าดูและพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน
ขั้นตอนการเข้าดูและพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน
ขั้นตอนการเข้าดูและพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน สามารถชมย้อนหลังได้ตามเดือนที่เลือกได้ตามต้องการ
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ฯ
การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ(ประเทศเกาหลี)เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในสถานศึกษา รวมทั้งวิทยาการสมัยใหม่ด้านการจัดการศึกษา
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
การศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
การศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
- กำหนดวัน เวลา ศึกษาดูงาน วันที่ 6 – 8 เมษายน 2555 - ส่งใบสมัครพร้อมเงินมัดจำ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่หรือสาขาคลองขลุง หรือผู้ประสานงานประจำกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
หลักเกณฑ์กู้เงินสวัสดิการเพื่อผ่อนคลายปัญหาทางการเงินในครอบครัว
หลักเกณฑ์กู้เงินสวัสดิการเพื่อผ่อนคลายปัญหาทางการเงินในครอบครัว
สหกรณ์จัดทำโครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการเสริมฐานะการเงินในการจัดงานต่างๆ ให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกในรายที่ประสบภาวะความเดือดร้อนด้านการเงินเกี่ยวกับการจัดงานต่าง ๆ ของครอบครัว
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2555
รายงานกิจการประจำเดือนมกราคม 2555
สรุปรายงานกิจการประจำเดือนมกราคมณ วันที่ 31 มกราคม 2555
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ร่วมประชุม สส.ชสอ.
ร่วมประชุม สส.ชสอ.
นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการ พร้อมผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้อ่าน [ 274 ] คน
ไขข้อข้องใจ
ไขข้อข้องใจ
ไขข้อข้องใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดย ผู้จัดการมลชลีณา กิตติขจร
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 
 
 

© 2012 www.coopkpp.in.th All rights reserved. Thailand Web Stat
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
E-Mail : coopkpp@hotmail.com

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
โปรดติดต่อ 055-711115 สาขาคลองขลุง055-781881 Fax 055-714191   ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-1611-533 E-mail : wave_1827@hotmail.com
 
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP53\ext\php_sqlsrv_53_ts_vc9.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP53\ext\php_pdo_sqlsrv_53_ts_vc9.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0